مهندس سید ایوب میرطاوسی

تحصیلات: مهندسی برق-مخابرات
شماره تماس:   03153238379-80
دورنگار: 03153245010
: Email ayoubmirtavoosi@gmail.com

mirtavoosi@shahreza.ac.ir

  • ارسال مقاله جهت ارائه در کنفرانس ICCEE (1388)
    Combined Noise Reduction and Joint Diagolanization Techniques for Blind Source Separation
  • ترجمه کتاب پردازش تصاویر دیجیتال در نرم افزار MATLAB نوشته پروفسور گنزالس (چاپ شده در انتشارات نیاز دانش)
  • ترجمه کتاب مهندسی مایکروویو نوشته پروفسور پوزار (چاپ شده در انتشارات نیاز دانش)
  • تالیف کتاب جعبه ابزار پردازش موجک در MATLAB (چاپ شده در انتشارات مهرگان قلم)
  • مشاورشرکت نوتریکا در راه اندازی نمونه اولیه سیستم گلخانه هوشمند.


    مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای خورشیدی

This post is also available in: English